Pravilna i bezbedna sterilizacija instrumenata

Tokom decenija razvoja hirurgije, paralelno se razvijala i potreba za stalnim napretkom procesa sterilizacije hirurških instrumenta, kako bi se izbegla svaka komplikacija u posthirurškim infekcijama..

Sterilizacija hirurških instrumenata predstavlja važan korak u savremenoj medicini, koja svojim kvalitetom obezbeđuje sigurne hirurške intervencije, što za posledicu ima brži i bezbedniji postoperativni oporavak pacijenta. Vrste sterilizacije možemo grupisati u nekoliko vrsta:

  • Sterilizacija suvim vazduhom na visokoj temperaturi
  • Sterilizacija u autoklavu
  • Sterilizacija rastvorima
  • Plazma sterilizacija
  • Sterilizacija Etilen Oksidom
  • UV sterilizacija

Pranje i priprema instrumenata

Priprema instrumenata za proces sterilizacije predstavlja osnov kojim se obezbeđuje kvalitet i dugotrajnost njihovog korišćenja. Pre procesa sterilizacije, instrumente je neophodno oprati u hemijskim sredstvima namenjenim za tu upotrebu, potom ih osušiti kako bi se izbeglo hvatanje soli iz vode na njihovoj površini. Prisustvo ovih soli iz vode dovodi do smanjenja životnog veka instrumenta.

Pakovanje instrumenata

U zavisnosti od procesa sterilizacije, instrumente je tako oprane neophodno pripremiti za odgovarajući proces. Najčešći način je sterilizacija u autoklavu, pod visokim pritiskom na temperaturama od 134° C.

Instrumenti se pakuju u kese i rolne koje su odgovarajuće u odnosi na dimenzije instrumenta. Tako pripremljena pakovanja se u kontejnerima sa perforacijom smeštaju u komoru autoklava i prolaze odgovarajuće programe sterilizacije.

Za sve dodatne potrebne informacije i preporuke možete nas kontaktirati kako bismo razmenili iskustva i podelili savete.