Hirurški instrumenti

iconfinder_1-02_511559 (1)

Meding je preduzeće sa najvećim izborom hirurških instrumenata u Srbiji. Tokom 20-godišnjeg postojanja, Meding je razvio ponudu hirurških instrumenata koja zadovoljava sve potrebe zdravstvenih radnika. Lager obuhvata nekoliko hiljada proizvoda u količinama i cenama koje u potpunosti mogu da odgovore potrebama brze, kvalitetne i povoljne navake.

Katalog naše ponude možete videteti u katalozima kao što su:

kao i mnogh drugih oblasti. Imamo  u ponudi nekoliko nivoa kvaliteta i cena, kako bi smo zadovoljili potrebe svih korisnika.

Svi naši hirurški instrumenti su registrovani kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije i potpuno su u skladu sa zakonima. Uskladjenost je potvrdjena potrebnim sertifikataima za korišćenej na našem tržištu.

Ne postoji zahtev korisniak koji ne možemo da ispuno u oblasti hirurških instrumenata. Naša linija dobaljdača svojim širokim spektrom obuhvata nkoliko hiljada raznih modela, veličina i oblika instrumenata.

Pored standardnih oblasti koje pokrivamo, velika ponuda sa lagera zadovoljava potrebe korisnika. Kako bi ponuda bila kompletna, od same ponude hirurških instrumenata, paleta obuhvata kompletna rešenaj na polju sterilizacije, pakovanja instrumenata u kese i rolne za sterilizaciju, autoklavi, suvi sterilizatori, tako i kasete, doboši i kontejneri za sterilizaciju.

Ponudu opreme za sterilizaciju možete pogledate u odeljku za sterilizaciju, sa katalogom.

Više o hirurškim instrumentima

Vrsta instrumenata i ponuda

Hirurški instrumenti su namenjeni za sve grane hirurgije, i nezamenjiviv su alat u svim hirurškim operacijama. Klasični hirurški instrumenti su namenjeni za korišćenej kako u maloj hirurgiji, otvorenoj hirurgiji tako i u svim drugim hirurškim granama. Gienkologija, Otorinolaringologija, Urologija, abdominalna, vaskularna, plastična hirurgija zahtevaju posebna rešenja za vrste instrumenata u zavisnosti od zahvata pojedinih oblasti.

iz tog razloga, hirurški instrumenti obuhvataju nekoliko hiljada različitih modela veličina i oblika, svaki namenjen za odredjeni zahvat u radi svakog hirurga.

Najkvalitetniji materijal

Materijali koji se koriste za izradu hirurških instrumenata se pažljivo biraju. Medicinski čelik od kojih su izradjeni hirurški instrumenti, mora da ispuni očekivanja u pogledu kvaliteta, broja sterilizacija, pranja i izbegavanja bilo kakve oksidacije i neželjenih jedinjenja na svojoj površini.

Izborom najboljih dobavljača, naša ponuda je već nekoliko decenija takva da Meding predstavlja glavnog snabdevača lekara i zdravstvenih ranika Srbije hirurškim instrumentima.

Uputstvo za poručivanje

Naša preporuka za poručivanje instrumenata je da na osnovu kataloga izaberete kataloške brojeve naših ili konkurentskih instrumenta, definišete dužinu, tip, količinu i model željenog instrumenta napravite spisak a mi ćemo Vam poslati našu ponudu u najkraćem vremenskom periodu.

Izbor možete uraditi i n osnovu bilo ko kataloga pri čemu ćemo prevesti te kataloške brojeve modela na naše i ponuditi potpuno paralelne proizvode koji će ispuniti vaše potrebe.