Diagnostic instruments

Katalog download:

iconfinder_1-02_511559 (1)

Instrumenti za dijagnostiku

Dijagnostički instrumenti obuhvataju jednostavna medicinska sredstva, namenjena za dijagnostiku, svrstana kao sitan medicinski inventar. Ona obuhvataju:

  • Merače krvnog pritiska
  • Stetoskopi
  • Otoskopi i oftalmoskopi
  • Dijagnostički setovi, kompleti
  • Neurološki čekići i lampice
  • Laringoskopi