Hirurški instrumenti

We provide preventive, restorative and orthodontic services under local and general anaesthesia along with routine dental care.

Instrumenti za dijagnostiku

This department is a modern state of the art unit providing a full range of non-invasive and invasive cardiac investigations and treatments.

Sterilizacija

We provide a diagnostic and treatment resource for gynaecology problems. We offer a wide range of investigative procedure.

Nameštaj

We provide a diagnostic and treatment resource for podiatric problems of your child. We offer a wide range of investigative procedure.

Urgentna medicina

We pride ourselves on providing friendly, individualized attention and the most technologically advanced vision correction options available today.

Potrošni materijal

Excellent patient care and comprehensive treatment in the area of urology. Furthermore, our staff is involved and participates in various research projects.

Elektrohirurgija

Accredited, animal doctors providing coe are a full service, animal department providing comprehensive healthcare services to pets in Lucerne area.

Dental

Stomatološki instrumenti za svaku ordinaciju. Odličan kvalitet po neverovatnim cenama. Izaberite iz naše ponude.

Medicinska oprema vrhunskog kvaliteta

U ponudi širokog spektra medicinske opreme, za svakog korisnik postoji uvek po nešto. Ono po čemu smo poznati tokom dve decenije postojanja su:

  • Brzina
  • Veliki lager proizvoda
  • Širok spektar sitnog inventara i potršnog materijala

Dugogodišnje iskustvo u prodaji medicinske opreme, veliki broj kontakata kako sa kupcima i dobavljačima, stavlja Meding u red najiskusnijih kompanija u ovoj oblasti. Optimalan izbor ponude opreme i potrošnog materijala zadovoljava potrebe klijenata širokog spektra.

Široka lepeza proizvoda u našem prodajnom programu je u ponudi sa teritorije Evropske unije. Garancija kvaliteta se obezbdjuje kroz poreklo robe, praćenjem sertifikata uskladjenih sa Evropskim direktivama MDD 93/45/EEC, kao i uskladjenosti sa domaćim zakonodavstvom.

Zadovojani klijenti su naša stalna misija. Dokaz tome se ogleda u velikom broju dobijenih tendera širokog sprektra, preporukama klijenata kao i rejtingom kod bonitetnih kompanija.